Privacy statement

Dokterstassen.nl, dokterstassen.be, spoedtassen.nl, spoedtassen.be, mcfermoir.nl zijn domeinnamen/webshops van Multicentive.

Als bedrijf en webshop verwerkt Multicentive gegevens van klanten en consumenten die, door  een product of dienst af te nemen, gebruikmaken van de mogelijkheden van Multicentive. Zowel deze klant als de consument zijn voor Multicentive van grote waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Multicentive dan ook van groot belang.

 

Persoonsgegevens die door Multicentive worden verwerkt
Multicentive verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de webshop van Multicentive en omdat u deze gegevens zelf aan Multicentive hebt  verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Multicentive worden verwerkt:

Als u als klant gebruik maakt van de activiteiten van Multicentive, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Bedrijfsnaam;
  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
  • Informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen;
  • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Multicentive, als bijvoorbeeld McFermoir.nl, worden geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerkt Multicentive bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Anders dan voor de verwerking van betalingen en verzendingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Multicentive niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Multicentive verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Multicentive op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.  Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden versterkt.

Multicentive respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de bestellingen naar u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest door registratie bij onze webshop voor het aanmelden (login).

Wenst u dat niet dan is er bij Multicentive een mogelijkheid om als “gast” te bestellen  (Bestellen zonder blijvende inschrijving- AVG) . Uw factuur- en verzendgegevens worden tijdens het afrekenproces gevraagd. Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

 

Hoe lang bewaart Multicentive uw persoonsgegevens?
Multicentive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Multicentive deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Analyseert Multicentive uw websitebezoek?
Multicentive  maakt alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Multicentive  wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Multicentive gebruikt cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Multicentive in staat is de website(s) te optimaliseren. Multicentive maakt GEEN gebruik van analytische cookies.

 

Uw rechten, o.a. verwijderen gegevens
U hebt het recht de persoonsgegevens die Multicentive van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Multicentive deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Na inloggen bij Multicentive webshop kunt u in uw klanten pagina (account) alle wijzigingen en verwijderingen in uw gegevens toepassen.

Heeft u hulp nodig hierbij dan kunt u uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@multicentive.com . Wel stelt Multicentive vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Multicentive vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Multicentive zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

 

Veilig bestellen
Het invoeren van uw gegevens wordt beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit is te zien aan de “HTTPS” aan het begin van de URL en zorgt ervoor dat de berichtenstroom gecodeerd is en alleen bij uw computer en ons bekend is. Zo kunnen anderen uw gegevens niet onderscheppen terwijl u deze invoert. Uw gegevens worden bewaard in een extra beveiligde omgeving met o.a. meerdere Firewalls.

 

Veilig betalen
Betalingen via iDEAL & creditcards worden uitgevoerd op een beveiligde server van betaalprovider Mollie. Dit is te herkennen aan het slotje bovenaan naast de pagina balk in de browser en wordt automatisch geactiveerd zodra er betaalgegevens ingevoerd dienen te worden.

De privacyverklaring van Mollie is in te zien bij MOLLIE.

 

Gegevensbescherming
Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Multicentive wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar info@multicentive.com.

Winkelwagen
Scroll naar boven